Welsh Lib Dems announce plans to reduce infant class sizes

Welsh Lib Dem Education Secretary Kirsty Williams has announced plans to reduce infant class sizes and raise standards.

Read More

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddu cynlluniau i leihau maint dosbarthiadau babanod

Mae’r Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams wedi cyhoeddi cronfa newydd i leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau.

Read More

Neges yr wyl gan Mark Williams AS

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

Read More

Dylai Cymru gwerthfawrogi ein athrawon, dwed Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw yn lansio gwobrau dysgu newydd ar gyfer Cymru i ddathlu ymroddiad a gwaith caled athrawon a sut maent yn ysbrydoli disgyblion.

Read More

Trawsnewid radical i’r system gyllido yng Nghymru

Mae cynnigion annibynnol i alluogi myfyrywr i dderbyn swm sy’n gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ystod y tymor prifysgol wedi’u derbyn gan Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams.

Read More
Ein Tim

Ein Tim

Gweithio dros Gymru ar bobl lefel o Lywodraeth