Ehangwch gyfrifoldeb y Coleg Cymraeg i gynnwys addysg bellach, medd Dem Rhydd Cymru

Dylai'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol galluogi i fwy o fyfyrwyr addysg bellach Cymru elwa o addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Read More

Rhaid i arian ddilyn geiriau cynnes ar S4C – Aled Roberts AC

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, meddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Read More

Angen mwy o ymrwymiad at addysg Gymraeg – Aled Roberts AC

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, mae Aled Roberts AC wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o gael ymrwymiad 'arwynebol' i addysg cyfrwng Cymraeg.

Read More

Dem Rhydd Cymru yn lansio ymgyrch i achub S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch i achub dyfodol S4C, ar ôl nifer o fygythiadau Torïaidd i naill ai dorri neu sgrapio ffi drwyddedu’r BBC.

Read More

Statws gryfach i'r Gymraeg yn y broses gynllunio oherwydd Dem Rhydd Cymru

Mi fydd gan yr iaith Gymraeg statws gryfach yn y broses gynllunio oherwydd gwaith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Read More
Amddiffyn S4C rhag doriadau

Amddiffyn S4C rhag doriadau

Arwyddwch y deiseb yn erbyn mwy o doriadau i'n sianel Gymraeg

£282m i blant tlotaf Cymru

£282m i blant tlotaf Cymru

Gwelwch faint bydd eich ysgol lleol chi'n derbyn oherwydd Dem Rhydd Cymru

Sgrapio Tollau Pont Hafren

Sgrapio Tollau Pont Hafren

Arwyddwch y ddeiseb nawr a helpwch sgrapio'r dreth ar ddod i mewn i Gymru