English Site

Kirsty Williams yn sicrhau cysylltiad band eang cyflym iawn i 341 o ysgolion

Kirsty Williams yn sicrhau cysylltiad band eang cyflym iawn i 341 o ysgolion

Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru fod 341 o ysgolion ledled Cymru am gael cysylltiad band eang cyflym iawn.  

Read More

Newid Dyfodol Cymru

Bydd Democratiaid Rhyddfrycol Cymru yn lansio ei faniffesto heddiw ar gyfer dyfodol gwell.

Read More

Marwolaeth Rhodri Morgan - Mark Williams

Disgrifiwyd cyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan fel "arweinydd carismatig a phersonol tu hwnt".

Read More

Kirsty Williams yn cyhoeddi profion darllen a rhifedd digidol

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Mawrth 2 Mai) y bwriad i gael gwared ar asesiadau papur ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol yng Nghymru a chyflwyno yn eu lle asesiadau ar-lein arloesol.

Read More

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gweithio er budd busnesau bach

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn blaenoriaethu adfywiad economaidd yn y pum mlynedd nesaf o lywodraeth leol.

Read More
Become a Member

Ymaelodwch

Join the Liberal Democrats today from as little as £1 a month and help us fight for an open, tolerant and united Britain.