English Site

Sgrapio Tollau Pont Hafren

key_severnbridge.jpg

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi addo sgrapio tollau Pont Hafren os maent mewn Llywodraeth ar ôl yr etholiad nesaf. Mae'r tollau hyn yn straen go iawn ar fusnesau, a ni ddylid eu defnyddio fel cyfle i godi arian gan naill ai llywodraeth Cymru na'r DU.

Byddai sgrapio tollau Pont Hafren yn rhoi hwb gwerth tua £107 miliwn i economi Cymru, yn ogystal ag arbed £1,536 y flwyddyn i gymudwr ar gyfartaledd. Cefnogir ein cynlluniau gan nifer o fusnesau - gan gynnwys un sy'n gwario mwy na hanner miliwn o bunnoedd ar y tollau, sy'n arian y gallent wario fel arall ar gyflogi mwy o staff.

Arwyddwch ein deiseb isod i gefnogi'r ymgyrch.

Rwy'n cefnogi'r ymgyrch i sgrapio'r tollau anheg ar Bontydd yr Hafren.

A wnewch chi arwyddo?