English Site

Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gynnal ffioedd trwyddedau teledu i amddiffyn S4C

Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gynnal ffioedd trwyddedau teledu i amddiffyn S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi cynlluniau i ddiddymu ffioedd trwyddedau teledu a sicrhau bod dyfodol S4C yn ddiogel mewn unrhyw setliad ariannol yn y dyfodol.

Read More

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Dylai pawb cael byw eu bywyd heb gasineb, rhagfarn a gwahaniaethu. Yn anffodus, ar gyfer nifer o bobl Traws, nid yw hynny’n wir. Llynedd bu mwy na threian o bobl traws yn y DU’n ddioddef o drosedd casineb.

Read More

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod.

Read More

£4.2m i hybu addysgu’r Gymraeg

Mae'r Ysgrifennydd Addysg dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams yn buddsoddi £4.2 ychwanegol er mwyn roi hwb i addysgu a dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Read More

Cod newydd yn nodi rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau

Cod newydd yn nodi rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau

Cyhoeddwyd rheolau newydd yn cynnwys rhagdybiaeth na chaiff ysgolion gwledig eu cau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Democraitiad Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.

Read More

More News