English Site

Ydych chi am helpu i redeg Democratiaid Cymru?

Ydych chi am helpu i redeg Democratiaid Cymru?

Ar hyn o bryd mae 4 swydd wag agored ar bwyllgorau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy'n agored i bob aelod. Mae bod ar bwyllgor yn ffordd wirioneddol nerthol o ddweud eich dweud ar sut mae ein plaid yn cael ei rhedeg. Os ydych chi'n awyddus i gymryd mwy o ran, beth am edrych? Aelod Cyffredin o'r P...

Read More

Etholiadau Mewnol: Canllaw Enwebu

Etholiadau Mewnol: Canllaw Enwebu

Os ydych chi am wneud eich marc ar y blaid trwy gyfrannu at un o'r pwyllgorau gwirfoddol sy'n rhedeg pethau, yna'r cam cyntaf yw cael eich enwebu. Er mwyn eich helpu i wneud hynny, rydym wedi cynhyrchu'r canllaw hwn. Yn gyntaf serch hynny, mae'n debyg bod angen i chi wybod pa swyddi sydd ar agor ...

Read More

Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gynnal ffioedd trwyddedau teledu i amddiffyn S4C

Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gynnal ffioedd trwyddedau teledu i amddiffyn S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi cynlluniau i ddiddymu ffioedd trwyddedau teledu a sicrhau bod dyfodol S4C yn ddiogel mewn unrhyw setliad ariannol yn y dyfodol.

Read More

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Hawliau Dynol yw Hawliau Traws. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn eu gwarchod.

Read More

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Kirsty Williams yn codi’r mater o anffurfio organau cenhedlu benywod gydag ysgolion

Read More

More News