English Site

Tîm Etholiad Cyffredinol Cymru

Mae'r Pwyllgor ymgyrchoedd a chyfathrebu, gyda'r cadarnhad gan Fwrdd Cymru, wedi gofyn i'r Arglwydd Mike German arwain ein tîm etholiadol ar gyfer yr etholiad cyffredinol a drefnwyd ar gyfer Cymru yn 2021. 

Mae Mike wedi dod â thîm ynghyd o bob rhan o Gymru i helpu i lunio a llywio'r ymgyrch. Gallwch ddarganfod mwy am yr unigolion, a'r hyn y maent yn gyfrifol amdano, isod.