English Site

Amdanom

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn wahanol. Yn anhebyg i bleidiau eraill rydym ni'n fudiad democrataidd, lle mae'n haelodau'n dewis ein polisi ac yn ethol ein harweinydd.

Mae ein pleidiau lleol yn annibynnol ac yn gweithio'n galed yn eu cymunedau - yn rhoi llais i bobl leol ac yn penderfynu sut mae eu cymdogaethau yn cael eu rhedeg. Rydym yn rhan o deulu cryf o bleidiau rhanbarthol a thaleithiol gyda'r Alban a rhanbarthau Lloegr.

Mae ein Haelodau o Gynulliad Cymru yn cael eu hystyried yr wrthblaid gryfaf i Lywodraeth Lafur Cymru. Er ein bod ni'n wrthblaid, rydym wedi sicrhau £282m i helpu rhoi cyfle i ddisgyblion ysgol tlotaf Cymru.

Yn San Steffan, rydym ni'n gweithio i greu cyfle i bawb drwy adeiladu economi gryfach mewn cymdeithas decach. Fel rhan o Lywodraeth Clymblaid rydym ni wedi rhoi toriad treth gwerth £800 i dros un filiwn person yng Nghymru, a dod â phŵer yn agosach at bobl Cymru gyda phecyn datganoli mwyaf y ganrif hon.

Cliciwch isod i ddarganfod mwy amdanom ni.