English Site

Ein Plaid

Sefydlwyd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn 1988, yn dilyn uno’r Blaid Ryddfrydol a Phlaid y Democratiaid Cymdeithasol.

Yn wahanol i bleidiau eraill, rydym ni’n sefydliad democrataidd, a’n haelodau sy’n penderfynu ein polisi, yn ethol ein harweinydd, a rhagor.

Mae ein pleidiau lleol yn annibynnol ac yn weithgar yn eu cymunedau – yn rhoi llai i bobl leol ac yn penderfynu sut caiff eu cymdogaethau eu rhedeg.

Rydym ni hefyd yn rhan o deulu ehangach y Democratiaid Ryddfrydol o bleidiau rhanbarthau a gwledydd, gyda’r Alban a rhanbarthau Lloegr.