English Site

Adeiladu cartrefi newydd, nid rhoi diwedd ar yr hawl i brynu – dyna’r ateb i'r prinder tai


Mae Peter Black AC, Gweinidog Cysgodol ar Dai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, wedi dweud bod cyhoeddiad Llywodraeth Lafur Cymru i wahardd yn llwyr yr 'Hawl i brynu' yn "diangen ac yn cymryd gordd i dorri cneuen."

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Lafur Cymru ei chynlluniau i ddod â’r hawl i denantiaid tai cyngor i brynu eu cartrefi i ben, ar ôl rhoi’r gwaharddiad hwn ar waith eisoes ar gyfer tenantiaid yn Sir Gaerfyrddin.

Meddai Peter Black: "Rydym yn derbyn bod yr 'Hawl i Brynu' yn gwneud awdurdodau lleol yn amharod i adeiladu cartrefi newydd. Fodd bynnag, gallant eisoes gyflwyno achos i'r Llywodraeth ohirio'r ‘Hawl i Brynu' os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

"Mae cynllun y Gweinidog ar gyfer gwaharddiad llwyr ar yr 'hawl i brynu' yn ddiangen ac yn y bôn mae fel cymryd gordd i dorri cneuen.

social-housing.jpg

"Os yw'r Gweinidog yn dymuno rhoi cymhelliad ychwanegol i adeiladu cartrefi newydd i awdurdodau lleol, yna gallai wneud hynny drwy gyfyngu ar yr hawl i brynu i adeiladau newydd yn unig – gellid gweithredu hyn heb effeithio ar hawliau presennol tenantiaid gan gynyddu'r stoc tai ar yr un pryd.

"Tra y byddai'n rhesymol i atal yr opsiwn o’r 'hawl i brynu' i denantiaid newydd, mae'n gwbl annheg i obeithion a chynlluniau pobl i brynu eu cartrefi, a hynny am fod Llywodraeth Lafur Cymru yn awyddus i hawlio’r penawdau. Dyma wleidyddiaeth rad a fydd yn costio’n ddrud i lawer o bobl.

"Os oedd Llywodraeth Lafur Cymru o ddifrif ynghylch datrys argyfwng tai Cymru, yna byddai'n ariannu adeiladu cartrefi newydd – rhywbeth y mae hi’n sicr wedi methu ei wneud."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.