English Site

Cynhadledd Hydref 2017

Cynhelir ein Cynhadledd yr Hydref eleni ar yr 2il and 3ydd o Fedi yn Stradey Park Hotel, Llanelli.

Eich cyfle chi i lunio trywydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru bydd hwn, gyda'r cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant, a rhannu eich syniadau ar gyfer cymorth ymgyrchu, gan gynnwys trafod polisi.

Y dyddiad cau ar gyfer Cynnigion Polisi i'n Cynhadledd Hydref bydd 23.59 ar Ddydd iau 27th Gorffennaf, gyda rhagor o fanylion isod yn Papurau'r Gynhadledd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gynhadledd mis Medi.

Pwyllgor Cyhadleddau Dem Rhydd Cymru