English Site

Bob Griffin

Ymgeisydd Merthyr Tudful a Rhymni

Mae Bob Griffin wedi bod yn aelod o ac yn ymgyrchydd dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ers dros 20 mlynedd, ac roedd e'n Gynghorydd Sir ym Merthyr Tudful hyd at yr etholiadau Cyngor diwethaf. Roedd e'n rhan o'r dîm yn arwain y brotest yn erbyn y llosgydd a gynlluniwyd ar gyfer Merthyr, a cyflwynodd dystiolaeth yn erbyn y cynnig yn ystod yr ymholiad. Mae e wedi parhau i ymgyrchu dros fusnesau a swyddi 'gwyrdd' newydd ac mae'n rhan o'r grŵp sy'n ceisio stopio ehangu cloddio glo brig ar draws pennau'r cymoedd oherwydd y difrod mae'r diwydiant yn gwneud i'r amgylchedd. Mae e'n credu bod cloddio glo hefyd yn codi ofn ar fusnesau sydd eisiau lleoli ym Merthyr ac mae'r etholaeth yn colli cyfleoedd i greu swyddi newydd.

Mae Bob Griffin yn credo y gallai fel yr AS lleol helpu ffocysu gwasanaethau cyhoeddus ar lwyddo i wella iechyd, addysg a swyddi lleol. Er gwaetha'r holl arian a wariwyd ar brosiectau a chynlluniau i ddelio ag amddifadedd ym Merthyr Tudful, cyn lleied sydd wedi newid mewn 15 mlynedd ac nawr yw'r amser ar gyfer arweinyddiaeth cryf.

Mae Bob Griffin wedi gweithio fel gwirfoddolwr gyda nifer o fentrau cymdeithasol lleol ym Merthyr Tudful ac mae e ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr di-dâl ar gyfer yr Undeb Gredyd lleol sy'n rhoi benthyciadau â chost isel i bobl lleol fel dewis amgen i gwmnïau 'pay-day loan' drud.

Yn ei fywyd breifat, mae Bob Griffin wedi cael gyrfa ddiddorol yn rhedeg ei fusnesau ei hun, sydd wedi cynnwys adeiladu olwynion dŵr enfawr fel rhan o greu amgueddfa mwyngloddio; creu hysbysebion teledu yn ei asiantaeth hysbysebu; rhedeg rheilffordd halio yn Aberystwyth ac adeiladu siambr dywyll fwya'r byd ar ei frig; ac ail-greu fferi teithwyr a bwerwyd â law ar draws harbwr Aberaeron.

Mae e dal yn rhedeg ei fenter ei hun fel ymgynghorydd i fusnesau bwyd a thwristiaeth ar draws canolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Cysylltu

Ebost: [email protected]
Ffôn: 07789 587112
Cyfeiriad: 2 Mitchell Crescent, Penydarren, Merthyr Tudful, CF47 9JB
Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.