English Site

DYWEDWCH WRTH Y LLYWODRAETH: CADWCH AT EICH GAIR YNGHYLCH BAND EANG

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anarferol, i ddweud y lleiaf. Mae sawl agwedd o’n bywyd – siopa, cwrdd â ffrindiau, gweithio ac addysg ein plant – bellach yn digwydd ar-lein. Rydym ni’n dibynnu ar ein cysylltiad â’r rhyngrwyd i brynu bwyd, i weithio, ac ar gyfer addysg ein plant.

Dyna pam mae penderfyniad y Llywodraeth Dorïaidd i droi cefn ar eu cynlluniau i sefydlu band eang gwell yn rhywbeth mor warthus. Cawsom ni addewid y byddai band eang cyflym ar gael i bawb yn y Deyrnas Unedig erbyn 2025; mae’n amlwg bellach mai celwydd oedd hynny. 

Ar adeg pan mae COVID yn tarfu i’r fath raddau ar addysg ein plant, a phan mae cymaint o ddosbarthiadau yn troi at ddarpariaeth ar-lein, nid yw cysylltiad band eang cyflym a fforddiadwy yn foethusrwydd, mae’n rhywbeth hanfodol. Ac o gofio fod cymaint o bobl yng nghefn gwlad Cymru yn cael trafferth sicrhau’r cysylltiad mwyaf sylfaenol hyd yn oed, addewid o’r fath oedd y peth lleiaf y gallem ni ei gynnig. 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ailymrwymo’n syth i’w haddewid i sicrhau band eang cyflym i bawb erbyn 2025. Ychwanegwch eich enw heddiw.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.