English Site

Band Eang i Ysgolion

Mae'r Cytundeb Gychwynnol wedi ymrwymo i "flaenoriaethu ysgolion i gael mynediad i fand eang uwch-gyflym o fewn y rhaglen genedlaethol".

Ym mis Tachwedd 2016, cyhoeddodd Kirsty Williams gronfa o £ 5 miliwn i ganiatáu i bob ysgol yng Nghymru gael mynediad i fand eang cyflym iawn.

Nid oedd oddeutu 400 o ysgolion yn gallu cael mynediad at fand eang priodol oherwydd cyfyngiadau isadeiledd, ond bydd y gronfa yn mynd i'r afael â'r materion hyn ac yn sicrhau bod gan bob ysgol y dechnoleg a'r isadeiledd y mae eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion yr ysgol.

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet y Democratiaid Rhyddfrydol dros Addysg:

"Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau ac ymestyn cyfleoedd i'n holl bobl ifanc. Fel rhan o hyn, rydym yn creu cwricwlwm yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

"Dyna pam yr wyf yn cyhoeddi £ 5m i sicrhau bod gan bob ysgol yng Nghymru y seilwaith sydd ei angen i baratoi disgyblion ar gyfer y byd modern. Mae'r arian hwn yn dangos ein hymrwymiad i fuddsoddi ym medrau digidol dysgwyr a'n system addysg i gyflawni ein gweledigaeth. "

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.