English Site

Maniffesto Busnesau Bach

Ledled ein gwlad, mae byddin o berchnogion busnesau bach a gweithwyr hunangyflogedig/ar eu liwt eu hunain yn grymuso economïau lleol ac yn rhan o asgwrn cefn ein cymunedau.

Busnesau Bach yw asgwrn cefn Economi Cymru ac mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ymrwymo i frwydro drostynt. Mae llawer ohonynt wedi’u heffeithio’n sylweddol gan bandemig Covid-19, felly mae’n rhaid i ni sicrhau y cânt y cymorth y mae arnynt ei angen i godi’n ôl ar eu traed.

Dyna pam rydym ni wedi cynhyrchu maniffesto bychan penodol i amlinellu’n fanwl ein hymrwymiadau penodol i’r diwydiant hanfodol hwn. Gallwch chi ddarllen y maniffesto hwn isod.