English Site

Callum Littlemore

key_chrisjones.jpg

Callum Littlemore yw ymgeisydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn De Cymru Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Mae e wedi byw yng Nghaerdydd ers 2016 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Swyddog Cyfathrebu i Elusen, ar ôl iddo weithio i AS yn y San Steffan gynt.

Os caiff ei ethol, bydd Callum yn atal y defnydd o dechnoleg adnabod wynebau, yn brwydro dros fwy o blismona cymunedol, ac yn gweithio i ailadeiladu ymddiriedaeth drwy flaenoriaethu tryloywder ac ymdrechion allgymorth cyhoeddus.


Cysylltwch â Callum

E-Bost: [email protected]

Twitter: @cjlittlemore

Facebook: /callumlittlemorewld

 

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.