English Site

Ein Ymgeiswyr

Fel plaid, rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi ein holl gymunedau yma yng Nghymru.

Mae gennym ni dimau cryf o eiriolwyr lleol sy’n ymgyrchu’n weithgar i fynnu gwell i’w hardal, ledled ein gwlad.

Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru isod: