English Site

Sefwch i fyny dros ofalwyr

Annwyl Rishi,

Rwy'n ysgrifennu atoch heddiw i fynegi fy anfodlonrwydd â'ch mynnu ar drethu’r gwobr gwasanaeth Covid yma yng Nghymru.

Ar 1 Mai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Taliad Diolch’ gwerth £500 ar gyfer ein gweithwyr gofal cymdeithasol gweithgar.

Dim ond nawr mae'r taliad hwn yn dechrau cael ei wneud oherwydd eich bod wedi mynnu ei drethu.

Mae'n gywilyddus ichi fynnu bod y wobr hon yn cael ei threthu a gadael y rhai ar Gredyd Cynhwysol yn waeth eu byd.

Rydym yn dal i frwydro yn erbyn y Coronafeirws a dylem fod yn diolch y rhai sy'n gweithio'n galed i'n cadw'n ddiogel ac yn iach.

Dyna pam y gofynnaf ichi beidio â threthu’r taliad hwn a sicrhau nad yw gofalwyr sy’n derbyn Credyd Cynhwysol yn cael eu cosbi am ei gael.

Dyma'r lleiaf y gallwn ei wneud i anrhydeddu eu hymroddiad a'u gwasanaeth yn ystod y pandemig hwn.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.