English Site

Trefnydd Gwirfoddolwyr ac Adeiladu Isadeiledd - Ceredigion


Cyflog: £17,000-£19,000 
(yn ddibynnol ar brofiad)

Cyfnod penodol hyd at ddiwedd mis Mehefin 2016.

 

Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gyfer rywun egnïol a brwdfrydig i gymeryd rôl fel Trefnydd Ymgyrchoedd ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Ceredigion.

Mae AS o'r Democratiaid Rhyddfrydol gan Geredigion, ac mae hi'n sedd darged ar gyfer Etholiad Cyffredinol Cymru ym mis Mai 2016, gyda'r ymgyrchydd poblogaidd lleol Elizabeth Evans yn brwydro i drechu mwyafrif Plaid Cymru o 1,777.

Chi fydd gwarbin Tîm yr Ymgyrch, gan gadw drosolwg gweithredu swyddfa'r ymgyrch o ddydd i ddydd. Byddwch yn ysgogi a threfnu gwirfoddolwyr ar draws yr etholaeth, helpu datblygu'r isadeiledd wirfoddol a chefnogi gweithgarwch adeiladu gallu. Bydd hyn yn cynnwys cynyddu a datblygu ein sail aelodaeth ac actifyddion, adeiladu rhwydweithiau dosbarthu a datblygu'r defnydd o Connect, ein meddalwedd ar gyfer cysylltu ag etholwyr.

Mae sgiliau trefnu a rhyngbersonol da yn hanfodol. Byddai profiad o drefnu ymgyrchoedd a defnyddio Connect yn fantais, ond bydd hyfforddiant ar ddatblygu ymgyrchoedd yn cael ei roi i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd angen gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau nawr ac yn y man, yn ogystal â theithio o gwmpas yr etholaeth.

Byddai'n ddoeth i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn gyfan cyn ymgeisio ar gyfer y swydd hon. Bydd penodiad yn amodol ar chyfeiriadau.

Gofynnwch am ddysgrifiad swydd a manyleb y person gan [email protected]

Cysylltwch â Jon Aylwin gydag unrhyw gwestiynau: -

[email protected]

Anfonwch eich cais drwy CV gyda llythyr eglurhaol, sy'n amlinellu sut rydych yn cwrdd â gofynion y rôl, at [email protected]

Dyddiad cau: 5yh, Dydd Gwener 30 Hydref 2015

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Llun 9 Tachwedd 2015 yn Aberystwyth.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.