English Site

Cofnod o weithredu, addewid o fwy: Fideo newydd Dem Rhydd Cymru


Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lansio fideo newydd eu hymgyrch yn yr etholiad cyffredinol.

Mae'r fideo ei hun yn canolbwyntio ar gofnod y Democratiaid Rhyddfrydol ar lawr gwlad, yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd, a sut mae ein haddewid o fwy o weithredu yn adeiladu ar ein llwyddiannau.

Cewch wylio'r fideo isod.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.