English Site

Llawr Ariannu Cyngor

Ymrwymodd y Cytundeb Cynyddol "bod cyllid yn cael ei ddarparu i roi llawr ar waith ar gyfer aneddiadau llywodraeth leol yn y dyfodol."

Yn setliad llywodraeth leol 2017/18, bu Cynghorau yn elwa o lawr ariannu a oedd yn cyfyngu'r amrywiad mewn cyllid a roddwyd i bob awdurdod lleol. Nid oedd unrhyw Gyngor wedi dioddef toriad o fwy na 0.5% yn dilyn y defnydd o £ 1.6miliwn mewn ffioedd atodol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd, am y tro cyntaf, wedi cydnabod yn ffurfiol y gost ychwanegol o ddarparu gwasanaethau cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig.

Dywedodd Ysgrifennydd Addysg Gymraeg, Kirsty Williams:

"Roedd llawr ariannu yn maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac roedd yn rhan bwysig o'r cytundeb a arweiniodd at fynd i lywodraeth Cymru.

"Mae wedi creu system decach, gan ddod i ben i'r sefyllfa lle mae rhai Cynghorau yn wynebu toriadau sylweddol i'w cyllidebau tra bod eraill yn cael eu gadael yn gymharol ddiangen."

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.