Switch to an accessible version of this website which is easier to read. (requires cookies)

Mae safbwynt Plaid ar annibynniaeth yn "hollol anghredadwy"

2014 Mai 9 4:50 PM

Fflag yr UECyn araith gan gyn-arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley, mae'r Democrat Rhyddfrydol Eluned Parrott AC wedi cwestiynu safbwynt Plaid ar Ewrop ac annibyniaeth i Gymru, gan ddweud nad ydyw'n "gredadwy".

Mae dymuniad Plaid Cymru dros annibyniaeth yn fygythiad i aelodaeth Cymru o'r Undeb Ewropeaidd, ac i'r miloedd o swyddi Cymreig sy'n dibynnu ar ein masnach gydag Ewrop.

Dywedodd Llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ewrop, Eluned Parrott AC:

"Mewn gwirionedd, mae Plaid Cymru yn eithaf tebyg i UKIP. Mae'r ddwy ohonynt yn rhoi eu hideoleg ymwahanu gul, dall yn gyntaf, gan beryglu'r economi a swyddi Cymreig. Nid yw'r un ohonynt yn sefyll lan dros Gymru na'n ymddwyn er lles Cymru oherwydd mae'r ddwy ohonynt yn rhoi ein safle yn Ewrop yn y fantol.

"Yn syml, nid yw safiad Plaid ar annibyniaeth yn un credadwy. Ni ellir dadlau dros ein cadw ni yn Ewrop i weithio gyda gwledydd cyfagos, ac ar yr un pryd eisiau i Gymru droi cefn ar weddill y DU.

"Nid yw ASE Plaid yn sefyll lan dros Gymru chwaith. Yn 2011 siaradodd hi dim ond unwaith yn y Senedd Ewropeaidd, ac mae ei chofnod areithiau hi ym Mrwsel hyd yn oed yn waeth nag un ASE UKIP dros Gymru. Am flynyddoedd, methodd hi i hyd yn oed sôn am Gymru yn ei hareithiau i'r Senedd Ewropeaidd.

"Ni allwch chi guro cenedlaetholdeb 'little England' gyda chenedlaetholdeb Cymreig. Mae'r ddau ohonynt eisiau gosod rhwystrau a'n hynysu ni o weddill y byd, heb os nag oni bai am ganlyniadau hynny. Dim ond un ffordd sydd o amddiffyn swyddi Cymreig a safle Cymru yn y byd, a hynny yw drwy bleidleisio dros yr unig blaid sydd am aros YN Ewrop: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru."