Carchar newydd Gogledd Cymru yn creu swyddi a phrentisiaethau

2014 Mai 30 12:55 PM

Aled Roberts outside Senedd (Richard Thomas)Dywed Aled Roberts, AC Gogledd Cymru...

Mae 'na wedi bod angen ar garchar yng ngogledd Cymru am nifer o resymau. Ers imi fod yn arweinydd ar Gyngor Wrecsam rydw i wedi bod yn gwthio'n galed ar gyfer carchar yng ngogledd ein cenedl. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn golygu bydd hi'n digwydd oherwydd Democratiaid Rhyddfrydol a'r Llywodraeth Glymblaid.

Mae angen carchar ar ein rhanbarth oherwydd dyw hi ddim yn iawn fod rhaid i deuluoedd o ogledd Cymru deithio pellteroedd maith i ymweld ag aelodau o'u teulu. Mae'r straen emosiynol ac ariannol a roddwyd ar y teuluoedd hyn yn hollol annerbyniol.

Mae'n bwysig bod y carchar newydd yn rhoi budd economaidd ar gyfer y rhanbarth cyfan. Rwy'n falch, felly, y cyhoeddwyd heddiw bydd:

Mi fydd hyn yn hwb wych i'n cymuned leol, gan greu economi gryfach yng ngogledd Cymru drwy ddod â channoedd o gyfleoedd swyddi yma. Mae'n newyddion da ar gyfer ymgyrchwyr yr iaith Gymraeg hefyd, gan fydd modd i garcharwyr o ogledd Cymru nawr dderbyn gwasanaeth cyfrwng Cymraeg.

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?