Rhaid peidio prisio busnesau bach allan o barthau .cymru

2014 Mehefin 23 2:21 PM

Eluned ParrottMae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi annog i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw busnesau bach yn cael eu prisio allan o'r parthau .cymru a .wales newydd.

Mae Eluned Parrott, Llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Fusnes, wedi mynegi pryder gall fusnesau bach golli'r cyfleoedd a gynigir gan y parthau newydd hyn os osodir prisiau rhy uchel arnynt gan gwmnïau cofrestru parthau.

Mae'r galw yn dod wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu bwriad i ddefnyddio'r parthau newydd.

Dywedodd Eluned Parrott AC:

"Mi fydd y parthau .wales a .cymru yn arfau ychwanegol i fusnesau a mudiadau eraill werthu Cymru i'r byd. Rwy'n annog iddynt ystyried defnyddio parth .wales neu .cymru naill ai yn lle neu yn ogystal â'u cyfeiriad gwe presennol.

"Mae gan Lywodraeth Cymru rôl i'w chwarae i sicrhau cyfradd dderbyn gryf, ac rwy'n falch eu bod yn arwain y ffordd drwy ddefnyddio'r parth eu hunain. Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru bwyso ar gwmnïau cofrestru enwau parth i osod prisiau rhesymol ar y parthau hyn, er mwyn sicrhau nad yw busnesau bach sydd eisiau defnyddio'r parthau hyn yn cael eu prisio allan o gyfle gwych."

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?