Faint bydd eich ysgol yn derbyn oherwydd Dems Rhydd Cymru?

2014 Medi 30 11:30 AM

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cyflawni dros ddisgyblion tlotaf Cymru.

Hyd yn oed nad ydym ni'n rhan o Lywodraeth Cymru, rydym ni wedi sicrhau Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi disgyblion o gefndiroedd amddifadus gyda'u sgiliau darllen a rhifedd.

Ers i ni ennill yr arian hwn gyntaf, mae athrawon wedi dweud wrthym gymaint y mae e'n gwneud gwahaniaeth i'r plant sydd fwyaf angen cefnogaeth. Lefelau darllen uwch, llai o blant yn colli ysgol, bwlch cyrhaeddiad llai - a hyn oll oherwydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Blwyddyn nesaf, fydd pob ysgol yng Nghymru yn derbyn £1,050 ar gyfer pob plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim - fydd hyn yn codi i £1,150 y flwyddyn wedyn. Am y tro gyntaf, rydym ni hefyd yn ymestyn y Grant i blant dan 5 mlwydd oed i sicrhau bod ein plant yn cael y cychwyniad gorau mewn bywyd.

Faint mae eich ysgol leol yn derbyn? Defnyddiwch y map isod i weld.

*In some schools, the numbers receiving free school meals are so small that the Welsh Government are unable to provide exact figures. We have therefore provided an estimate of the potential the school could receive. In all cases, figures are subject to change.

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?