Top of page.
The current language is Cymraeg. Read this content in English.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Navigation.
Content.

Dem Rhydd Cymru yn dewis Cadan ap Tomos fel ymgeisydd Gorllewin Caerdydd

2014 Rhagfyr 19 4:15 PM

Cadan ap TomosMae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi dewis ysiaradwr Cymraeg rhygl Cadan ap Tomos i sefyll yn Etholiad Cyffredinol 2015 dros y blaid yng Ngorllewin Caerdydd.

Magwyd Cadan, ymgeisydd ifancaf y blaid yn yr etholaeth, yng Ngheredigion cyn mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Efrog. Ar ôl symud i Gaerdydd mae e nawr yn gweithio yng Nghynulliad Cymru, yn helpu Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif. Mae Cadan hefyd wedi gweithio fel cyfieithydd Cymraeg.

Ymunodd Cadan â'r Democratiaid Rhyddfrydol yn 2011, a chwaraeodd rhan fawr yn yr ymgyrch i ostwng costau trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pobl ifanc Cymru. O ganlyniad i'r ymgyrch bydd pas disgownt bysiau ar gyfer pobl 16-18 mlwydd oed yn cael ei gyflwyno ym mis Medi 2015, ar ôl cytundeb cyllid rhwng Dem Rhydd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ar ôl cael ei ddewis, dywedodd Cadan ap Tomos:

"Rwy'n hynod o falch o gael fy newis i sefyll yng Ngorllewin Caerdydd dros Dem Rhydd Cymru. Mae Llafur wedi bod yn cymryd ein cymunedau yn ganiataol rhy hir, ac rwy'n edrych ymlaen i redeg ymgyrch gref wrth i fis Mai agosau.

"Ar ôl gweld beth mae Dem Rhydd Cymru wedi llwyddo gwneud drwy ennill arian ychwanegol ar gyfer ein disgyblion tlotaf, mae'n glir mai dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn creu cyfle i bawb yng Nghymru. Ar ôl cyflawni toriad treth gwerth £800 ar gyfer miloedd o weithwyr ar draws Caerdydd ar gyflogau isel a chanolig, byddwn yn mynd ymhellach yn y Senedd nesaf drwy wthio am doriad treth arall gwerth £400."

Dywedodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams:

"Fel rhan o dîm Dem Rhydd Cymru yn y Cynulliad, mae cymorth Cadan wrth dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif yn amhrisiadwy. Mae'n ymgeisydd wych gyda phrofiad eang, ac rwy'n gwybod fydd e'n gweithio'n diflino dros drigolion Caerdydd."

Fe allwch chi ddilyn Cadan ar Twitter @CadanapTomos, a hoffi ei dudalen Facebook yma.