Switch to an accessible version of this website which is easier to read. (requires cookies)

Dem Rhydd Cymru yn dewis Cadan ap Tomos fel ymgeisydd Gorllewin Caerdydd

2014 Rhagfyr 19 4:15 PM

Cadan ap TomosMae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi dewis ysiaradwr Cymraeg rhygl Cadan ap Tomos i sefyll yn Etholiad Cyffredinol 2015 dros y blaid yng Ngorllewin Caerdydd.

Magwyd Cadan, ymgeisydd ifancaf y blaid yn yr etholaeth, yng Ngheredigion cyn mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Efrog. Ar ôl symud i Gaerdydd mae e nawr yn gweithio yng Nghynulliad Cymru, yn helpu Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif. Mae Cadan hefyd wedi gweithio fel cyfieithydd Cymraeg.

Ymunodd Cadan â'r Democratiaid Rhyddfrydol yn 2011, a chwaraeodd rhan fawr yn yr ymgyrch i ostwng costau trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pobl ifanc Cymru. O ganlyniad i'r ymgyrch bydd pas disgownt bysiau ar gyfer pobl 16-18 mlwydd oed yn cael ei gyflwyno ym mis Medi 2015, ar ôl cytundeb cyllid rhwng Dem Rhydd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ar ôl cael ei ddewis, dywedodd Cadan ap Tomos:

"Rwy'n hynod o falch o gael fy newis i sefyll yng Ngorllewin Caerdydd dros Dem Rhydd Cymru. Mae Llafur wedi bod yn cymryd ein cymunedau yn ganiataol rhy hir, ac rwy'n edrych ymlaen i redeg ymgyrch gref wrth i fis Mai agosau.

"Ar ôl gweld beth mae Dem Rhydd Cymru wedi llwyddo gwneud drwy ennill arian ychwanegol ar gyfer ein disgyblion tlotaf, mae'n glir mai dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn creu cyfle i bawb yng Nghymru. Ar ôl cyflawni toriad treth gwerth £800 ar gyfer miloedd o weithwyr ar draws Caerdydd ar gyflogau isel a chanolig, byddwn yn mynd ymhellach yn y Senedd nesaf drwy wthio am doriad treth arall gwerth £400."

Dywedodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams:

"Fel rhan o dîm Dem Rhydd Cymru yn y Cynulliad, mae cymorth Cadan wrth dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif yn amhrisiadwy. Mae'n ymgeisydd wych gyda phrofiad eang, ac rwy'n gwybod fydd e'n gweithio'n diflino dros drigolion Caerdydd."

Fe allwch chi ddilyn Cadan ar Twitter @CadanapTomos, a hoffi ei dudalen Facebook yma.