Switch to an accessible version of this website which is easier to read. (requires cookies)

Datgelu rhagrith rhyfeddol Plaid Cymru ar y cyflog byw a chytundebau sero-awr

2015 Ionawr 7 10:13 AM

Mark Williams MPMae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi datgelu ffigyrau sy'n dangos bod bron i 4,000 person a gyflogwyd gan gynghorau a arweinwyd gan Blaid Cymru yn derbyn cyflog yn llai na'r cyflog byw, er gwaethaf Plaid yn ysgrifennu at fudiadau yn ddiweddar i'w hannog nhw i dalu'r cyflog byw.

Mae'r cyflog byw, sydd ar hyn o bryd yn £7.85, yn gyfradd bob awr a osodwyd yn annibynnol a'i ddiweddarwyd bob blwyddyn gan y Sefydliad Cyflog Byw, yn seiliedig ar gostau sylfaenol byw yn y DU.

Er gwaethaf ymgyrchu dros dalu'r cyflog byw yn y sector gyhoeddus ac am sgrapio cytundebau sero-awr, mae ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth wedi dangos bod y tair cyngor a reolwyd neu arweinwyd gan Blaid Cymru - Ceredigion, Conwy a Gwynedd - yn talu cyflog yn llai na'r cyflog byw i rai pobl ac hefyd yn defnyddio cytundebau sero-awr.

Dywedodd AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Geredigion, Mark Williams:

"Mae rhagrith Plaid Cymru ar y cyflog byw yn hollol ryfeddol. Ysgrifennodd y Blaid at fudiadau yn darlithio iddynt am y cyflog byw, ond mae'r cynghorau meant hwy eu hunain yn rhedeg yn methu talu'r cyflog. Dylsent osod trefn ar eu tai eu hunain cyn bregethu ar eraill.

"Mae Plaid Cymru hefyd wedi disgrifio'r defnydd o gytundebau sero-awr yn 'ecsbloetiol', ond mae'r cynghorau meant yn rhedeg yn digon bodlon eu defnyddio ar raddfa eang. Maent yn dweud geiriau digon bodlon, ond ar ddiwedd y dydd dim ond malu awyr ydyn nhw. Mae'r ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw yn gwneud rhethreg Plaid Cymru ar y cyflog byw a chytundebau sero-awr yn destun sbort.

"Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn barod yn gweithredu i helpu pobl ar gyflogau isel, drwy sicrhau bod dros miliwn o weithwyr yng Nghymru yn talu £850 yn llai o Dreth Incwm nag o dan y llywodraeth Lafur diwethaf. Rydym ni hefyd yn gweithredu ar gytundebau sero-awr drwy wahardd cymalau detholusrwydd sy'n stopio gweithwyr rhag dod o hyd i swyddi eraill. Mae ein gweithredu ni yn gyferbyniad rhonc i rethreg diystyr Plaid Cymru."

Y manylion:

Ceredigion

Nifer o weithwyr sy'n derbyn llai na £7.85 yr awr: 902

Nifer o weithwyr ar gytundebau sero-awr: 328

Conwy

Nifer o weithwyr sy'n derbyn llai na £7.85 yr awr: 1,232

Nifer o weithwyr ar gytundebau sero-awr: 76

Gwynedd

Nifer o weithwyr sy'n derbyn llai na £7.85 yr awr: 1,852

Nifer o weithwyr ar gytundebau sero-awr: 186

Cyfanswm

Nifer o weithwyr sy'n derbyn llai na £7.85 yr awr: 3,986

Nifer o weithwyr ar gytundebau sero-awr: 590