Dem Rhydd Cymru yn mynnu prydau ysgol am ddim ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn y llywodraeth yn San Steffan wedi sicrhau bod babanod yn Lloegr yn derbyn prydau poeth am ddim o gychwyn y flwyddyn academaidd hon.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi derbyn arian i gyflwyno'r cynllun yma ond maent yn gwrthod gwneud.

Efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a'u cynrychiolwyr etholedig y defnyddio'r wybodaeth yma i gysylltu â chi ar faterion o ddiddordeb i chi. Efallai y bydd rhai o'r rhain yn awtomataidd. Gallwch ddewis peidio derbyn rhai neu holl gysylltiadau ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg fod eich barn wedi newid, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?