Switch to an accessible version of this website which is easier to read. (requires cookies)

Dem Rhydd Cymru yn mynnu prydau ysgol am ddim ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn y llywodraeth yn San Steffan wedi sicrhau bod babanod yn Lloegr yn derbyn prydau poeth am ddim o gychwyn y flwyddyn academaidd hon.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi derbyn arian i gyflwyno'r cynllun yma ond maent yn gwrthod gwneud.

Efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a'u cynrychiolwyr etholedig y defnyddio'r wybodaeth yma i gysylltu â chi ar faterion o ddiddordeb i chi. Efallai y bydd rhai o'r rhain yn awtomataidd. Gallwch ddewis peidio derbyn rhai neu holl gysylltiadau ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg fod eich barn wedi newid, cysylltwch â ni i roi gwybod.

</