Top of page.
The current language is Cymraeg. Read this content in English.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Navigation.
Content.

Allwch chi helpu Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i ennill?

Efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a'u cynrychiolwyr etholedig y defnyddio'r wybodaeth yma i gysylltu â chi ar faterion o ddiddordeb i chi. Efallai y bydd rhai o'r rhain yn awtomataidd. Gallwch ddewis peidio derbyn rhai neu holl gysylltiadau ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg fod eich barn wedi newid, cysylltwch â ni i roi gwybod.