Top of page.
The current language is Cymraeg. Read this content in English.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Navigation.
Content.

William Powell AM (Stephen Radford)Ymchwilydd & Swyddog y Cyfryngau i William Powell AC (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ystod cyflog: £19,684 i £28,856 (Band 2)

(Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer.)

Oriau gwaith: 37 awr

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Mae William Powell yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n medru ysgogi ei hun ac sydd â diddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth, i ddarparu gwasanaethau ymchwil o'r radd flaenaf, yn enwedig ym maes ei bortffolio presennol, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys darparu cymorth er mwyn cynnal proffil uchel o fewn y cyfryngau rhanbarthol. Mae e'n chwilio am unigolyn sy'n gallu meddwl yn greadigol ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu syniadau newydd i hybu arloesedd ac adnabod cyfleon i fod yn rhan o waith ymchwil allweddol.

Manyleb y Person


Rydym yn eich cynghori i ddarllen manyleb lawn y swydd a'r person cyn gwneud cais am y swydd hon

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01686 625527.

I wneud cais, anfonwch eich ffurflen gais a'ch llythyr eglurhaol (CV yn ddewisol) at [email protected]

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2014: 12.00

Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn dechrau 15 Rhagfyr 2014

Cliciwch fan hyn i weld swyddi gwag eraill ar wefan ein Plaid Ffederal.