Ni ddylid prisio pobl ifanc allan o addysg, hyfforddiant neu gwaith oherwydd costau trafnidiaeth.

Rydym ni eisiau sicrhau bod pob person ifanc yn gallu dod ymlaen mewn bywyd a chael mynediad at gyfleoedd swyddi neu addysg. Dyna pam mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau rhoi disgownt i bobl ifanc ar fysiau ar draws Cymru. Gyda chostau trafnidiaeth cyhoeddus yn codi, mae ein pobl ifanc angen cymaint o gymorth â phosib i helpu iddynt wneud y mwyaf o'r gyfleoedd sydd ar gael. Gallwch chi ddarllen mwy am ein cynllun fan hyn.

Arwyddwch ein deiseb isod a chefnogwch ein hymgyrch.

Beth hoffech chi ei wneud nesaf?