English Site

Dylai Cymru gwerthfawrogi ein athrawon, dwed Democratiaid Rhyddfrydol Cymru


Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw yn lansio gwobrau dysgu newydd ar gyfer Cymru i ddathlu ymroddiad a gwaith caled athrawon a sut maent yn ysbrydoli disgyblion.

Bydd Gwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru yn cydnabod goreuon y maes yn ysgolion led-led Cymru. Gall disgyblion, rhieni ac ysgolion enwebu pobl broffesiynol ym maes addysg, yngyhd ag ysgol cyfan, ar gyfer y gwobrau.

Caiff y buddugwyr eu cyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, dydd Sul 7 Mai 2017.

Gallwch enwebu pobl ar-lein ar gyfer pump categori:

  • Athro / athrawes y flwyddyn.

  • Pennaeth y flwyddyn.

  • Gwobr am hyrwyddo lles disgyblion a/neu gynhwysiant mewn ysgol.

  • Gwobr am gefnogi athrawon a dysgwyr.

  • Gwobr i ysgol gyfan am hyrwyddo perthynas dda â rhieni a’r gymuned.

Dywedodd Llefarydd Sgiliau a Dysgu Gydol Oes, Barwness Chrstine Humphreys; 

“Mae bod yn athro yn waith pwysig ofnadwy fel rhan o feithrin plant uchelgeisiol, creadigol a galluog.

“Mae’r gwobrau newydd yma yn gyfle i ni ddangos gwerth yr proffesiwn yng Nghymru, i ddiolch i’n athrawon a chydnabod y dysgu ac arweiniad gorau yn ein hysgolion.

“Mae Kirsty Williams, yn y Llywodraeth, yn bencampwr dros y proffesiwn yma yng Nghymru.”

 

Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.