English Site

Economi a Busnes

key_unemployment.jpg

Does dim amheuaeth: mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gadael ein heconomi lawr. Mae blynyddoedd o fuddsoddiad a thargedwyd yn wael, ardaloedd menter anatebol a chynlluniau creu swyddi aneffeithiol wedi gadael ein hardaloedd dinesig a'n cymunedau gwledig yn eisiau mwy. Ar ôl cyfuno hynny gyda'u rôl yn gadael i'r banciau redeg yn benrhydd, mae'n glir nid oes modd ymddiried yn Llafur gyda'n heconomi.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau adeiladu economi gryfach, lle mae gan pawb y cyfle i ddod ymlaen mewn bywyd. Ein gweledigaeth yw ar gyfer economi Gymreig yn seiliedig ar sgiliau, yn creu swyddi gwerthfawr i adfywio ein trefi marchnad a chymunedau gwledig.

Yn barod, rydym ni'n helpu adeiladu economi gryfach yng Nghymru. Rydym wedi:

  • Sicrhau 5,000 prentisiaeth ychwanegol yn erbyn toriadau cyllideb gan Lafur Cymru, gan helpu ein pobl ifanc ennill sgiliau a swyddi
  • Buddsoddi £57 milion mewn band-eang cyflym ar draws Cymru fel rhan o Glymblaid San Steffan, gan helpu ein cymunedau gwledig gystadlu yn y 21ain ganrif
  • Rhoi toriad treth i XXX,XXX busnes yng Nghymru am gyflogi prentis ifanc, yn lleihau diweithdra'r ifainc

Ond rydym ni eisiau mynd ymhellach. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:

  • Ail-wampio cymorth ar gyfer entrepreneuriaid, gan greu un man lle gall unrhywun gael cefnogeth i greu busnes gan rywun sydd wedi gwneud o'r blaen
  • Creu Banc Datblygu Cymru i fuddsoddi yn ein busnesau bach a chryfhau asgwrn cefn ein heconomïau lleol
  • Adolygu trethi busnes Cymru sydd ar hyn o bryd yn tagu tŵf ein siopau a mentrau, gan sicrhau bod unrhyw drethi yn deg a chymesur i maint y busnes
Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.