English Site

Egni a'r Amgylchedd

key_environment.jpg

Mae cofnod anuchelgeisiol Llywodraeth Lafur Cymru ar egni yn glir i'w weld. Mae targedau lleihau allyriadau carbon wedi'u colli, cyngor ar gyfer prosiectau egni cymunedol wedi'i gohirio a buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu adnewyddadwy ar eisiau.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau pweru dyfodol Cymru gydag egni gwyrdd a chymunedol. Ein gweledigaeth yw i Gymru ddod yn hollol di-garbon erbyn 2050, gan wella effeithlonrwydd er mwyn lleihau ein defnydd tra'n cynhyrchu digon o egni adnewyddadwy a charbon-isel i'w allforio dramor.

Fel rhan o Glymblaid San Steffan, rydym eisoes wedi cyflawni dros Gymru. Rydym wedi:

  • Buddsoddi £3bn mewn Banc Buddsoddi Gwyrdd, un cynta'r byd, i gyllido prosiectau egni adnewyddadwy
  • Galluogi cynlluniau switsho cyfunol lleol, gan adael i gymunedau gydweithio a negodi pris rhatach ar gyfer eu hegni
  • Sicrhau cynlluniau ar gyfer morlyn llanw Bae Abertawe, a fydd yn pweru 120,000 cartref yng Nghymru gydag egni glân a dod â swyddi gwyrdd i'r ardal

Ond rydym eisiau mynd ymhellach. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:

  • Canolbwyntio ar egni adnewyddadwy ar raddfa gymunedol, gan gynnwys newid cyfreithiau cynllunio i hwyluso ceisiadau ac ehangu cefnogaeth i sefydlu cydweithfeydd lleol
  • Cyfarwyddo awdurdodau cynllunio i wrthod ceisiadau ffracio yng Nghymru nes bod pryderon diogelwch ac amgylcheddol yn cael eu datrys i'r safon uchaf
  • Diwygio cyfarwyddyd y Llywodraeth ar ffermydd gwynt i leihau'r nifer yng nghanolbarth Cymru wledig, isafu'r nifer o beilonau ac ehangu'r posibilrwydd o greu pŵer alltraeth
Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.