English Site

Cofio'r tair milliwn

Nid yw dros 3 miliwn o bobl ledled y DU, gan gynnwys cannoedd o filoedd yng Nghymru, wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol yn ystod COVID gan Lywodraeth y DU.

Mae'r rhain yn ddechreuwyr newydd, yn hunangyflogedig, yn berchnogion busnesau bach ac yn weithwyr llawrydd rydyn ni i gyd yn eu hadnabod, sydd ddim wedi gallu cael gafael ar furlough, neu unrhyw gynllun cymorth arall. Mae'r llywodraeth wedi anghofio amdanyn nhw. Nid yw'n ddigon da.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu y dylai pawb dderbyn cefnogaeth trwy'r argyfwng cenedlaethol hwn. Rhaid i'r llywodraeth sicrhau bod cefnogaeth ar gael ar unwaith i'r rhai sydd wedi'u gwahardd heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain. Ymunwch â'n hymgyrch heddiw.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.