English Site

Cofio'r tair milliwn

Nid yw dros 3 miliwn o bobl ledled y DU, gan gynnwys cannoedd o filoedd yng Nghymru, wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol yn ystod COVID gan Lywodraeth y DU.

Mae'r rhain yn ddechreuwyr newydd, yn hunangyflogedig, yn berchnogion busnesau bach ac yn weithwyr llawrydd rydyn ni i gyd yn eu hadnabod, sydd ddim wedi gallu cael gafael ar furlough, neu unrhyw gynllun cymorth arall. Mae'r llywodraeth wedi anghofio amdanyn nhw. Nid yw'n ddigon da.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu y dylai pawb dderbyn cefnogaeth trwy'r argyfwng cenedlaethol hwn. Rhaid i'r llywodraeth sicrhau bod cefnogaeth ar gael ar unwaith i'r rhai sydd wedi'u gwahardd heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain. Ymunwch â'n hymgyrch heddiw.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: [email protected].