English Site

Ehangwch gyfrifoldeb y Coleg Cymraeg i gynnwys addysg bellach, medd Dem Rhydd Cymru


Dylai'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol galluogi i fwy o fyfyrwyr addysg bellach Cymru elwa o addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Ar ddydd Mawrth, bydd llefarydd Dem Rhydd Cymru Cadan ap Tomos yn lawnsio ymgyrch i gyflawni ar addewid maniffesto'r blaid i ehangu cyfrifoldebau'r Coleg i gynnwys addysg bellach yn ogystal ag addysg uwch. Cliciwch fan hyn er mwyn arwyddo'r deiseb.

Lawnsiwyd ymgyrch y blaid wrth i Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams gyhoeddi grŵp gorchwyl a gorffen i ystyried rôl a datblygiad y Coleg.

Dywedodd Cadan ap Tomos, Llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros y Gymraeg a phobl ifanc:
“Rydw i wedi gweld cymaint o'm ffrindiau, a myfyrwyr ledled Cymru, yn elwa o addysg uwch cyfrwng Cymraeg na fyddai wedi bodoli heb y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

“Ond dylai plymwyr neu gofalwyr y dyfodol gael yr un cyfle i ddysgu eu crefft drwy gyfrwng y Gymraeg â haneswyr neu cyfreithwyr. Byddai ehangu gorchwyl y Coleg yn darparu sgiliau gwaith Cymraeg i fwy o'n pobl ifanc, gan helpu i'r Gymraeg ddod yn iaith hyd yn oed mwy o weithleoedd.

“Mae sefydlu'r Coleg pum mlynedd yn ôl wedi cael effaith trawsffurfiol ar argaeledd a safon addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Nawr yw'r amser i ehangu ei orchwyl er mwyn i fyfyrwyr addysg bellach elwa hefyd.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.