English Site

Amddiffynwch ein Safonau Bwyd Cymreig

Mae ffermio yng Nghymru mewn perygl. Mae ein safonau uchel o ansawdd bwyd a lles anifeiliaid mewn perygl o gael eu boddi gan gyw iâr wedi'i glorineiddio a mewnforion tramor o ansawdd isel.

Ni fydd ein ffermwyr yn gallu cystadlu. A chyda Brexit heb gytundeb, ni fydd gennym unrhyw ddewis. Dyna pam rydyn ni'n galw ar y llywodraeth i dderbyn amddiffyniadau cyfreithiol ar gyfer safonau bwyd a lles anifeiliaid ar frys, er mwyn sicrhau y gallwn ni barhau i fod yn gystadleuol a bod ffermio tng Nghymru yn cael ei amddiffyn.

Ni all ein ffermwyr aros. Cefnogwch ein hymgyrch heddiw.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.