English Site

Amddiffynwch ein Safonau Bwyd Cymreig

Mae ffermio yng Nghymru mewn perygl. Mae ein safonau uchel o ansawdd bwyd a lles anifeiliaid mewn perygl o gael eu boddi gan gyw iâr wedi'i glorineiddio a mewnforion tramor o ansawdd isel.

Ni fydd ein ffermwyr yn gallu cystadlu. A chyda Brexit heb gytundeb, ni fydd gennym unrhyw ddewis. Dyna pam rydyn ni'n galw ar y llywodraeth i dderbyn amddiffyniadau cyfreithiol ar gyfer safonau bwyd a lles anifeiliaid ar frys, er mwyn sicrhau y gallwn ni barhau i fod yn gystadleuol a bod ffermio tng Nghymru yn cael ei amddiffyn.

Ni all ein ffermwyr aros. Cefnogwch ein hymgyrch heddiw.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: [email protected].