English Site

Dyma beth allwch chi ei wneud nawr;

Mae dwsinau o ffyrdd o gyfranogi yng ngwaith y Democratiaid Rhyddfrydol. Bydd aelodau a’r sawl sydd ddim yn aelodau yn gwirfoddoli eu hamser i rannu ein neges, creu ein polisïau a brwydro i sicrhau cymunedau tecach. Isod, fe welwch chi fanylion rhai o’r dulliau o gyfranogi.

Datganiad o Fuddiant