English Site

Ein cynllun i’r GIG

kirsty_cutout.jpgBydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn sicrhau gwasanaeth iechyd sy’n rhoi cleifion yn gyntaf.

Rydym ni’n uchelgeisiol ar gyfer Cymru - rydym ni eisiau GIG wych, nid un cyffredin.

Am rhy hir, mae barn cleifion wedi’u gwthio i gyrion y ddadl. Canolbwynt ein cynllun yw eich barn chi, er mwyn creu GIG mae Cymru’n haeddu.

KW_Signature.png