English Site

Harvey Jones

key_chrisjones.jpg

Harvey Jones yw ymgeisydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n rhan o dîm cryf o ymgyrchwyr ledled y rhanbarth sy’n brwydro i sicrhau dyfodol disgleiriach i’n cymuned.

Cefnogwch Harvey a helpwch i Flaenoriaethu Adfywiad


Mae ar Harvey a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru angen eich cefnogaeth i Flaenoriaethu Adfywiad ac adeiladu Cymru decach i bawb.

Cyfrannwch nawr Cyfranogwch

Cysylltwch â Harvey

E-bost: [email protected]

Twitter: @HarveyJonesLD

Facebook: /HarveyWLD

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.