English Site

Hazelkorn Adolygu

Cyhoeddwyd yr adolygiad Hazelkorn ym mis Mawrth 2016, adolygiad annibynnol o addysg uwch ôl-orfodol yng Nghymru.

Roedd yn ystyried rheoleiddio a goruchwylio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar rôl Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Roedd y Cytundeb Blaengar yn cynnwys ymrwymiad y byddai Llywodraeth Cymru yn "ymgynghori ymhellach ar argymhellion penodol yr adolygiad Hazelkorn".

Ym mis Ionawr 2017 derbyniodd Kirsty Williams yr argymhellion mewn egwyddor.

Lansiwyd ymgynghoriad, gan ddatblygu argymhellion adolygiad Hazelkorn gyda chynigion i gymryd comisiwn newydd yn lle CCAUC sy'n goruchwylio'r sector addysg uwch ac addysg bellach. Bydd yn rheoleiddio'r sector sgiliau ac yn gyfrifol am ariannu ymchwil ac arloesi.

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.