English Site

Iechyd a Gofal

key_Nurses.jpg

Mae pawb yn gwybod bod stiwardiaeth Llafur ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn drychinebus. Gwasanaethau iechyd meddwl yr ifainc mewn argyfwng, targedau triniaeth cancer heb eu cwrdd, amseroedd ymateb ambiwlansau gwaethaf y DU; dim ond crib y rhewfryn yw'r ffeithiau hynny o'i gymharu â'r etifeddiaeth bydd Gweinidogion Llafur Cymru yn gadael ar eu hôl.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau adeiladu cymdeithas iachach a gwasanaeth iechyd cryfach i Gymru. Ein gweledigaeth yw ar gyfer gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n edrych ar eich hôl lle bynnag ydych chi yng Nghymru - gogledd neu de, dinas neu gefn gwlad.

Rydym ni eisiau gweld mwy o nyrsys ar wardiau ysbytai Cymru. Bydd ein cynllun ar gyfer lefelau staffio nyrsys diogel yn sicrhau gwell gofal ar gyfer cleifion, gwella morâl staff a hyd yn oed arbed arian i'n GIG.

Ond rydym ni'n derbyn bod y problemau yn ein GIG yn rhy eang i unrhyw un person, mudiad neu blaid eu datrys ar ben eu hunain. Dyna pam mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau comisiwn traws-bleidiol gyda chynrychiolaeth staff a chleifion i gynllunio ar gyfer dyfodol ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.