English Site

Ydych chi am helpu i redeg Democratiaid Cymru?

Ar hyn o bryd mae 4 swydd wag agored ar bwyllgorau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy'n agored i bob aelod.

Mae bod ar bwyllgor yn ffordd wirioneddol nerthol o ddweud eich dweud ar sut mae ein plaid yn cael ei rhedeg. Os ydych chi'n awyddus i gymryd mwy o ran, beth am edrych?

Aelod Cyffredin o'r Pwyllgor Datblygu Aelodaeth

1 swydd wag i'w llenwi

Aelod Cyffredin o'r Bwrdd

1 swydd wag i'w llenwi

Aelod Cyffredin o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

2 swydd wag i'w llenwi

Peidiwch byth â sefyll o'r blaen? Peidiwch â phoeni - mae'r Blaid Ffederal wedi llunio canllaw i'r broses a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

Darllenwch nawr

Mae'n amser cyffrous iawn i fod yn rhan o'r parti Cymreig. Gydag etholiadau Senedd Cymru yn dod i fyny'r flwyddyn nesaf, dyma'ch cyfle i fod yn rhan o fuddugoliaeth fawr i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Byddem wrth ein bodd yn eich cael chi ar fwrdd y llong!

Os oes gennych ddiddordeb, gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch trwy'r ddolen isod. Mae'r enwebiadau ar agor o'r 5ed o Fawrth tan y 26ain o Fawrth - pob lwc!

Darganfyddwch fwy

Share this post on social media: