English Site

£282m i blant tlotaf Cymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cyflawni dros ddisgyblion tlotaf Cymru.

Hyd yn oed nad ydym ni'n rhan o Lywodraeth Cymru, rydym ni wedi sicrhau Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi disgyblion o gefndiroedd amddifadus gyda'u sgiliau darllen a rhifedd.

Ers i ni ennill yr arian hwn gyntaf, mae athrawon wedi dweud wrthym gymaint y mae e'n gwneud gwahaniaeth i'r plant sydd fwyaf angen cefnogaeth. Lefelau darllen uwch, llai o blant yn colli ysgol, bwlch cyrhaeddiad llai - a hyn oll oherwydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Blwyddyn nesaf, fydd pob ysgol yng Nghymru yn derbyn £1,050 ar gyfer pob plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim - fydd hyn yn codi i £1,150 y flwyddyn wedyn. Am y tro gyntaf, rydym ni hefyd yn ymestyn y Grant i blant dan 5 mlwydd oed i sicrhau bod ein plant yn cael y cychwyniad gorau mewn bywyd.

Faint mae eich ysgol leol yn derbyn? Defnyddiwch y map isod i weld.

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.