English Site

Jane Dodds

key_Jane_Dodds.jpg

Ymgeisydd Maldwyn

Mae'n hyfryd cael sefyll ym Maldwyn, sedd eiconig i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Rydw i wedi gweithio yn y sector gyhoeddus am dros 20 mlynedd fel gweithiwr cymdeithasol amddiffyn plant, ac rydw i wedi gweithio gyda phlant sydd wedi ffoi neu wedi'u masnachu. Roeddwn i gynt yn gynghorydd lleol, rydw i'n ymddiriedolwr o ganolfan teuluol yn yr etholaeth, ac rydw i'n gyn-lywodraethwr ysgol. Sefydlais fudiad cymunedol, a gweithiais fel gwirfoddolwr gyda phobl sy'n ddigartref. Cefais fy magu yng ngogledd Cymru mewn teulu sy'n siarad Cymraeg, ac rydw i a'm gŵr yn byw yn y Trallwng.

Fel menyw a gweithiwr sector gyhoeddus, rwy'n credu'n gryf dylai San Steffan fod yn fwy cynrychiadol o'i hetholwyr. Mae fy nghefndir yn gweithio gyda'r rheiny sydd angen eu hamddiffyn yn golygu fy mod i wedi ymrwymo i gymdeithas sy'n amddiffyn rhai archolladwy ac yn angen cefnogaeth. Yn fy swyddogaethau gwirfoddol a phroffesiynol, rydw i wedi ceisio gweithio i newid bywydau er y gwell.

Rwy'n sefyll i fod yn AS nesaf Maldwyn oherwydd hoffwn ddylanwadu ar bolisïau a phrosesau er mwyn creu cymdeithas decach.

Cysylltu

Ebost:

[email protected]

Wefan: montlibdems.org.uk
Twitter: @DoddsJane
Facebook: 

facebook.com/janedodds4mont

 

 

 

 

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.