English Site

Kirsty Williams AC

key_kirsty.jpg

Kirsty Williams yw Aelod Cabinet Llwyodraeth Cymru dros Addysg. Mae hi wedi bod yn Aelod Cynulliad dros Frycheiniog a Sir Faesyfed ers 1999.

Ganwyd Kirsty i rieni Cymreig ym mis Mawrth 1971, ei thad yn llyfrgellydd o Lanelli a'i mam yn wraig tŷ o Abertawe. Addysgwyd hi yn ysgol gynradd y pentref ac Ysgol St Michael, Llanelli. Astudiodd ar gyfer ei gradd, B.A. Hons mewn Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Missouri.

Cyn cael ei hethol i gynrychioli pobl Brycheiniog a Sir Faesyfed, gweithiodd Kirsty yng Ngholeg Sir Gâr ac ar gyfer busnes bach yng Nghaerdydd fel marchnatwr.

Priododd Kirsty â Richard Rees ym Medi 2000. Mae ganddyn nhw dair merch, Angharad a anwyd ym mis Medi 2001, Carys ym Mai 2004 a Rachel yn Ebrill 2006. Maent yn byw ar fferm y teulu ar gyrion Aberhonddu.

Gyrfa wleidyddol

Fel credwr cryf mewn cyfiawnder cymdeithasol, ymunodd Kirsty â'r Blaid Ryddfrydol yn 15 mlwydd oed.

Ynghyd ag hyrwyddo brand rhyddfrydiaeth cryf, mae Kirsty wedi'i gweld fel eiriolwr cryf dros fwy o ddatganoli i Gymru. Roedd Kirsty yn ymgyrchydd 'Ie' brwdfrydig yn refferendwm 1997 ac ymddangosodd hi'n gyntaf fel pyndit gwleidyddol, yn cynrychioli Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ar noson etholiad. Yn dilyn y refferendwm, penodwyd hi i Grŵp Cynghori'r Cynulliad Cenedlaethol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r adeg honno, Ron Davies.

Ers cychwyn y Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, mae Kirsty wedi cynrychioli trigolion Brycheiniog a Sir Faesyfed yn y Cynulliad â balchder. Yn dilyn hyn, cafodd Kirsty ei hethol yn arweinydd benywaidd cyntaf unrhyw blaid yn y Cynulliad yn 2008.

Yn ystod ei hadeg fel arweinydd, dywed Kirsty mai ei llwyddiant orau yw sicrhau'r ‘Premiwm Disgybl Cymreig’ – sydd wedi arwain at £282miliwn o arian ychwanegol i gefnogi disgyblion mwyaf difreintiedig Cymru. Sicrhawyd hyn mewn cytundebau cyllid gyda Llywodraeth Cymru.

Ynghŷd â chael ei hystyried yn arweinydd gorau'r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif, mae Kirsty wedi ennill enw da fel ymgyrchydd ar faterion iechyd. Mae ymgyrch Kirsty dros fwy o nyrsys wedi gweld llwyddiant, gyda'i mesur hi'n gwneud cynnydd yn y Cynulliad.

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.