English Site

Llafur yn “benderfynol o anwybyddu democratiaeth leol” dros gyfuno gwirfoddol


Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o ddiffyg dychymyg dros gyfuno gwirfoddol cynghorau, ar ôl y newyddion bod pob un o'r tair cais am gyfuniad gwirfoddol wedi'u gwrthod.

Cyhoeddodd Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Llafur bod y ceisiadau gan Dorfaen & Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr & Bro Morgannwg, a Chonwy a Sir Ddinbych yn cael eu gwrthod oherwydd nad ydynt yn “cwrdd â'r meini prawf” a osodwyd ganddo. Nid yw'r un o'r tri chais yn cyd-fynd â'r map a luniwyd gan Gomisiwn Williams, sy'n gosod cyfuniadau cyngor dewisol Llywodraeth Lafur Cymru.

Dywedodd Peter Black AC, Gweinidog Cysgodol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Lywodraeth Leol:
“Mae cyhoeddiad y gweinidog heddiw wedi dangos bod diffyg dychymyg mawr gan Lywodraeth Lafur Cymru dros ail-drefnu llywodraeth leol. Y perygl yw os ydynt am geisio gorfodi patrwm yn hytrach nag adael i gynghorau eu datblygu mewn modd cynaladwy, bydd rhaid i ni fynd drwy'r broses eto ymhen 20 mlynedd. Byddai hynny'n ddrud a gwastraffus.

“Os ydyn ni am barhau gyda'r agenda hurt o wthio cynghorau gyda'i gilydd yn lle ail-dynnu'r ffiniau o'r cychwyn, gallai Gweinidogion Llafur Cymru o leiaf wrando ar ddymuniadau'r cynghorau eu hunain. Yn lle, mae'n debyg bod Lafur yn benderfynol o anwybyddu democratiaeth leol a gwthio ymlaen gyda'u cyfuniadau dewisol heb os.

“Er mwyn creu cynghorau lleol cynaladwy a fydd yma i aros, ni ddylid gwneud hyn dros bennau'r cynghorau presennol a llwyr yn erbyn eu dymuniadau. Dylai'r Gweinidog ailystyried ei benderfyniad a gadael lle ar gyfer hyblygrwydd yn ei brosesau caeth, er mwyn i bobl leol cael yr hyn yr hoffent allan o'r ail-drefnu hwn.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.