English Site

Leena Farhat

key_chrisjones.jpg

Leena Farhat yw ymgeisydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn De Clwyd. Mae hi'n rhan o dîm cryf o ymgyrchwyr ledled y rhanbarth sy’n brwydro i sicrhau dyfodol disgleiriach i’n cymuned.

Mae Leena yn MSc. Myfyriwr Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor yn ogystal ag aelod staff rhan-amser ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr, lle mae'n gweithio gyda Technocamps fel Swyddog Cyflenwi mewn ysgolion ledled Wrecsam a Sir y Fflint. Mae hi'n fenyw ifanc Brydeinig ac amlieithog o'r genhedlaeth gyntaf.

Yn ogystal â bod yn Swyddog Amrywiaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, mae hi hefyd yn ymgyrchydd balch dros amrywiaeth o achosion yn agos at ei chalon fel Cymdeithas yr Iaith a Cancer Research UK, hi hefyd yw ymddiriedolwr ieuengaf y Sefydliad Materion Cymreig. Mae hi wedi byw ar draws y byd ac yn falch o'i hagwedd ryngwladol.

Yn ddiweddar mae hi wedi dod yn Ymgeisydd Darpar Senedd ar gyfer De Clwyd. Mae ei nwydau yn cynnwys gwyddoniaeth, iaith, datganoli, addysg a materion gwledig. Ei breuddwyd yw cynrychioli pobl Cymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol.

Cefnogwch Leena a helpwch i Flaenoriaethu Adfywiad

Mae ar Leena a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru angen eich cefnogaeth i Flaenoriaethu Adfywiad ac adeiladu Cymru decach i bawb.

 

Cyfrannwch nawr Cyfranogwch

 

Cysylltwch â Leena

E-bost: [email protected]

Twitter: @LeenaSFarhat

Facebook: /LeenaSFarhat4CS

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.