English Site

Mae hawliau LHDTh+ yn hawliau dynol

Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol wedi amddiffyn a gwella bywydau miliynau o bobl LHDTh+.

Yr hawl i fywyd. Rhyddid i ymgynull. Amddiffyniad rhag wahaniaethu. Yr hawl i barch tuag at fywyd preifat. Rhyddid i feddwl a siarad. Mae’r hawliau sylfaenol hyn wedi’u corffori yn ein cyfreithiau hawliau dynol.

Mae cynllun y Torïaid i sgrapio’r Ddeddf Hawliau Dynol yn peryglu hyn oll. Rhwystrwyd y cynlluniau hyn gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Llywodraeth, a byddwn yn parhau i frwydro yn eu herbyn nawr. Safwch gyda ni heddiw.

A wnewch chi arwyddo?