English Site

Ein cynllun i sicrhau mai Adfywio yw'r Flaenoriaeth

Put_Recovery_First_(2).png

Yn yr etholiad hwn rydym yn sefyll ar blatfform beiddgar ac uchelgeisiol a fydd yn helpu cymunedau ym mhob rhan o Gymru. Bydd ein cynllun yn symud Cymru ymlaen i normal newydd, lle mae gan bob un ohonom y cyfle a'r gefnogaeth sydd eu hangen i ffynnu.

Adfywio yw'r Flaenoriaeth i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Byddwn yn cefnogi busnesau lleol, yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, ac yn sicrhau ein bod yn adeiladu'n ôl yn well o'r pandemig. Mae ein maniffesto yn nodi ein blaenoriaethau a sut y byddwn yn gwneud iddynt ddigwydd.

Felly, os mai'ch blaenoriaeth yw adfywio ein heconomi, ein hiechyd a'n lles, a'n planed - pleidleisiwch Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar Fai 6ed.

Edrychwch ar ein Maniffesto a dogfennau eraill isod 🔽