English Site

Diwedd i anffafriaeth iechyd meddwl

A fyddech chi'n disgwyl aros 40 wythnos er mwyn derbyn triniaeth ar gyfer coes wedi'i thorri?

Wrth gwrs ddim. Ond ar gyfer cannoedd o bobl ifanc yng Nghymru sydd eisiau therapy siarad syml, dyna yw union hyd yr aros sy'n wynebu nhw.

Am rhy hir mae gwasanaethau iechyd meddwl wedi'u hanwybyddu - a ni sy'n talu'r pris. Gydag 1 o bobl 4 person yn dioddef afiechyd meddwl yn ystod eu bywydau, mae'n rhaid i ni wella'r gwasanaeth.

Mae Dem Rhydd Cymru eisiau gwasanaethau iechyd meddwl â digon o arian ac i gael gwared â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Ychwanegwch eich enw isod i gefnogi ein hymgyrch.

A wnewch chi arwyddo?