English Site

Mae angen mwy o nyrsys

191 o 5,000 llofnod

Mae cleifion yn haeddu’r ofal gorau posib. Bydd cynllun Dem Rhydd Cymru yn sicrhau bod gennym ni ddigon o nyrsys ar ein wardiau.

Mae’n rhaid i nyrsys Cymru ofalu am fwy o gleifion nag yn unrhywle arall yn y DU. Dyna pam mae Kirsty Williams, Arweinydd Dem Rhydd Cymru, yn gweithio i roi lefelau nyrsys diogel yn y gyfraith.

Rwy'n cefnogi'r ymgyrch dros lefelau staffio nyrsys diogel yn ein GIG, er mwyn bod gennym ni'r nifer cywir o nyrsys yn ein gwasanaeth iechyd i ddarparu gofal diogel ar bob adeg.

A wnewch chi arwyddo?